(Please enable JavaScript to view this email address) liedje van Bijke
 
 
 

Gefokte nestjes - Ee-nest

CILLA SINNE VAN HOLWERDA SATHE        X      SYTZE

NHSB: 3127986                                              NHSB: 3027537                  

   

Dekdatum: 25-04-2020

   
   

 

 

  Nico en Froukje Hooghiemster
Ayttawei 2
9008 SK REDUZUM
Tel: 0566-601638
© 2008- www.holwerdasathe.nl